powrót
Ewangelia Mateusza 26:41 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 26:41

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe."
Ewangelia Mateusza 26:41