powrót
Ewangelia Mateusza 24:44 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 24:44

"Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie."
Ewangelia Mateusza 24:44