powrót
Ewangelia Mateusza 23:37 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 23:37

"Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!"
Ewangelia Mateusza 23:37