powrót
Ewangelia Mateusza 22:32 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 22:32

"Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych."
Ewangelia Mateusza 22:32