powrót
Ewangelia Mateusza 21:22 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 21:22

"I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie."
Ewangelia Mateusza 21:22