powrót
Ewangelia Mateusza 20:28 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 20:28

"Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu."
Ewangelia Mateusza 20:28