powrót
Ewangelia Mateusza 19:30 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 19:30

"A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi."
Ewangelia Mateusza 19:30