powrót
Księga Izajasza 38:16 - zdjęcie

Księga Izajasza 38:16

"Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie!"
Księga Izajasza 38:16