powrót

Luty

Wybierz z listy

  • 2019-02-02 16:20:56
   "Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana!" Księga Izajasza 35:3
  • 2019-02-02 20:00:00
   "Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny, na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają." Księga Izajasza 36:6
  • 2019-02-03 09:39:08
   "A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i oblókłszy się w wór, wszedł do przybytku Pana." Księga Izajasza 37:1
  • 2019-02-04 08:13:43
   "Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie!" Księga Izajasza 38:16
  • 2019-02-05 10:07:58
   "Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza: Słuchaj słowa Pana Zastępów: Oto idą dni, w których wszystko, co jest w twoim domu i co nagromadzili twoi ojcowie aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonii i nie pozostanie nic, mówi Pan." Księga Izajasza 39:5-6
  • 2019-02-06 10:41:53
   "Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie." Księga Izajasza 40:11
  • 2019-02-07 07:31:36
   "Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej." Księga Izajasza 41:10
  • 2019-02-08 11:16:08
   "Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom." Księga Izajasza 42:8
  • 2019-02-09 09:48:26
   "Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela." Księga Izajasza 43:11
  • 2019-02-10 09:11:31
   "Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle," Księga Izajasza 44:3