powrót
Psalm 119:142 - zdjęcie

Psalm 119:142

"Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, A zakon twój jest prawdą."
Psalm 119:142