powrót
Ewangelia Mateusza 7:14 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 7:14

"A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."
Ewangelia Mateusza 7:14