powrót
Ewangelia Mateusza 7:1-2 - zdjęcie

Ewangelia Mateusza 7:1-2

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą."
Ewangelia Mateusza 7:1-2