powrót
Ewangelia Łukasza 12:8 - zdjęcie

Ewangelia Łukasza 12:8

"Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi."
Ewangelia Łukasza 12:8