powrót
Ewangelia Łukasza 12:7 - zdjęcie

Ewangelia Łukasza 12:7

"Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli."
Ewangelia Łukasza 12:7