powrót
2 List do Koryntian 9:12 - zdjęcie

2 List do Koryntian 9:12

"Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu."
2 List do Koryntian 9:12