powrót
2 List do Koryntian 8:21 - zdjęcie

2 List do Koryntian 8:21

"Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi."
2 List do Koryntian 8:21