powrót
2 List do Koryntian 7:10 - zdjęcie

2 List do Koryntian 7:10

"Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć."
2 List do Koryntian 7:10