powrót
2 List do Koryntian 6:2 - zdjęcie

2 List do Koryntian 6:2

"Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia, pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia."
2 List do Koryntian 6:2