powrót
2 List do Koryntian 5:1 - zdjęcie

2 List do Koryntian 5:1

"Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny."
2 List do Koryntian 5:1