powrót
2 List do Koryntian 3:16 - zdjęcie

2 List do Koryntian 3:16

"Lecz, gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta."
2 List do Koryntian 3:16