powrót
2 List do Koryntian 10:18 - zdjęcie

2 List do Koryntian 10:18

"Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca."
2 List do Koryntian 10:18