powrót
Kaznodziei Salomona 8:9 - zdjęcie

Kaznodziei Salomona 8:9

"Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki, a bogactwo, nie uratuje tych, którzy je posiadają."
Kaznodziei Salomona 8:9