powrót
Kaznodziei Salomona 7:8 - zdjęcie

Kaznodziei Salomona 7:8

"Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek, lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek."
Kaznodziei Salomona 7:8