powrót
Kaznodziei Salomona 6:12 - zdjęcie

Kaznodziei Salomona 6:12

"Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Kto oznajmi człowiekowi, co po nim dziać się będzie pod słońcem?"
Kaznodziei Salomona 6:12