powrót
Kaznodziei Salomona 5:18 - zdjęcie

Kaznodziei Salomona 5:18

"Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego, i mieć w tym swój dział, i radować się w swoim trudzie — jest to dar Boży,"
Kaznodziei Salomona 5:18