powrót
Objawienie Jana 3:5 - zdjęcie

Objawienie Jana 3:5

"Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami."
Objawienie Jana 3:5