powrót
List do Tytusa 3:5 - zdjęcie

List do Tytusa 3:5

"Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,"
List do Tytusa 3:5