powrót
List do Tytusa 2:14 - zdjęcie

List do Tytusa 2:14

"Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach."
List do Tytusa 2:14