powrót
Księga Habakuka 3:18 - zdjęcie

Księga Habakuka 3:18

"Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia."
Księga Habakuka 3:18