powrót
Księga Amosa 3:7 - zdjęcie

Księga Amosa 3:7

"Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom."
Księga Amosa 3:7