powrót

Wrzesień

Wybierz z listy

  • 2018-09-01 13:02:01
   "Przemienił morze w suchy ląd, Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim! Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! Sela." Psalm 66:6-7
  • 2018-09-02 17:49:24
   "Aby poznano na ziemi drogę twoją, Wśród wszystkich narodów zbawienie twoje." Psalm 67:3
  • 2018-09-03 08:26:43
   "Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Sela." Psalm 68:20
  • 2018-09-04 10:27:30
   "Wybaw mnie, Boże, Bo wody grożą duszy mojej!" Psalm 69:2
  • 2018-09-05 08:32:53
   "Niech się rozweselą i rozradują w tobie Wszyscy, którzy cię szukają! Niech mówią zawsze: Wielki jest Bóg! Ci, którzy miłują zbawienie twoje." Psalm 70:5
  • 2018-09-06 08:31:39
   "Sprawiedliwość zaś twoja. Boże, Sięga aż do niebios; Wielkich dokonałeś czynów Boże, Któż jest tobie równy?" Psalm 71:19
  • 2018-09-07 08:25:37
   "I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen." Psalm 72:19
  • 2018-09-08 09:30:51
   "Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą: Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności." Psalm 73:26-27
  • 2018-09-09 08:30:04
   "Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem; Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi." Psalm 74:12
  • 2018-09-10 08:08:46
   "Lecz Bóg jest sędzią, Tego poniża, tamtego wywyższa." Psalm 75:8