powrót

Sierpień

Wybierz z listy

  • 2018-08-01 12:25:02
   "Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Wyzwól duszę moją od tych, co ryczą, Ocal życie moje od tych lwów!" Psalm 35:17
  • 2018-08-02 07:47:02
   "Sprawiedliwość twoja– jak góry Boże, Prawo twoje– jak głębina niezmierna! Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom." Psalm 36:7
  • 2018-08-03 08:05:36
   "Nauka Boga jego jest w sercu jego, Kroki jego nie chwieją się." Psalm 37:31
  • 2018-08-04 20:02:14
   "Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój! Nie oddalaj się ode mnie!" Psalm 38:22
  • 2018-08-05 08:59:54
   "Rozpaliło się serce moje we mnie, Gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim: Daj mi, Panie, poznać kres mój I jaka jest miara dni moich, Abym wiedział, jak jestem znikomy!" Psalm 39:4-5
  • 2018-08-06 08:06:12
   "Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj!" Psalm 40:18
  • 2018-08-07 08:26:09
   "Lecz wesprzesz mnie dla nienaganności mojej I postawisz mnie przed sobą na wieki." Psalm 41:13
  • 2018-08-08 11:04:10
   "Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, Gdy mnie lżą wrogowie moi, Mówiąc do mnie co dzień: Gdzież jest Bóg twój?" Psalm 42:11
  • 2018-08-09 09:02:59
   "Ześlij światło i prawdę swoją, Niech mnie prowadzą, Niech mnie wprowadzą na górę twą świętą I do przybytków twoich." Psalm 43:3
  • 2018-08-10 08:35:47
   "Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię Ani ramię ich pomogło im, Lecz prawica twoja i ramię twoje Oraz światło oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś." Psalm 44:4