powrót
Psalm 145:15 - zdjęcie

Psalm 145:15

"Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie,"
Psalm 145:15