powrót
Przypowieści Salomona 10:29 - zdjęcie

Przypowieści Salomona 10:29

"Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość."
Przypowieści Salomona 10:29