powrót
Ewangelia Łukasza 18:19 - zdjęcie

Ewangelia Łukasza 18:19

"Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg."
Ewangelia Łukasza 18:19