powrót
List do Galacjan 1:10 - zdjęcie

List do Galacjan 1:10

"A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym."
List do Galacjan 1:10