powrót
Ewangelia Marka 13:33 - zdjęcie

Ewangelia Marka 13:33

"Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie."
Ewangelia Marka 13:33