powrót
Ewangelia Marka 13:19 - zdjęcie

Ewangelia Marka 13:19

"Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już nie będzie."
Ewangelia Marka 13:19