powrót
 • Dzieje Apostolskie 1:8

  • romanchristianin

   2018-07-13 11:34:14

   Witam Braci w imieniu Pana Jezusa. Mam pytanie dotyczące znanej obietnicy Pana Jezusa skierowanej do 11 apostołów a zapisanej w Dziejach Apostołów 1.8. Trochę mi zrobiło zamieszanie w głowie tłumaczenie toruńskie NTu; chodzi o grecki wyraz EPELTHONTOS tlumaczony na KTÓRY PRZYSZEDŁ. w przypisach jest uwaga : czas przeszły dokonany. W większości przekładów jest KTÓRY ZSTĄPI. Jak jest naprawdę? 

  • Administrator oblubienica.eu

   2018-07-20 09:19:14

   Witaj bracie,

   rozmawiałem w tej sprawie z Karolem, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego. Jest to problematyczny werset. Słowo "επελθοντος" to imiesłów oddany w Genativie (Dopełniaczu) w trybie dokonanym (Aoryst); Imiesłów w Genativie bardzo często należy oddawać w odniesieniu do zaistniałego czasu: "gdy przyszedł", "kiedy przyszedł", "przyszedłszy". W grece, czas, w którym sa oddane imiesłowy, w odróżnieniu od czasowników (szczególnie w trybie oznajmiającym), nie jest wykazaniem dokładnego czasu wykonania czynności, ale oddaje czynność dokonaną (Aoryst - czas przeszły dokonany) lub niedokonaną (Present - czas teraźniejszy); bardzo rzadko imiesłowy występują w innych czasach.

   Wracając do Dziejów Apostolskich 1:8, uważam że fragment można oddać: "Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, gdy już przyjdzie do was" i wtedy "επελθοντος" wyraża stan dokonanej czynności przychodzenia (czyli przyjęcie mocy Ducha Świętego może się odbyć dopiero po zstąpieniu Ducha).

   Jednakże możliwa jest też inna interpretacja, która została zaprezentowana w Przekładzie toruńskim. Ja się do niej nie skłaniam. Bazuje ona na powiązaniu tego fragmentu z Jana 20:22: "A to powiedziawszy, tchnął (na nich) i powiedział: Weźcie Ducha Świętego". Oczywiście fragment ten nie mówi wyraźnie, że Jezus tchnął na nich Ducha Świętego. Samo słowo "tchnąć" -  "ενεφυσησεν" jest dość specyficzne i rzadko występuje (nie występuje w Nowym Testamencie, ale występuje w Septuagincie). Moim zdaniem może jednak oznaczać pewne ożywcze tchnienie, o którym mówi Ezechiel: "Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją." (Ez 37:9); a samo "wzięcie Ducha Świętego", miało się odbyć w Dzień Pięćdziesiątnicy.

   Fragment ten nie jest łatwy i jednoznaczny, np. zielonoświątkowcy upatrują w nim naukę o nowym zrodzeniu uczniów, którzy już w tej chwili otrzymali zadatek Ducha Świętego, a w Dzień Pięćdziesiątnicy dopiero pełnię Ducha.

   Osobiście bardziej skłaniam się do tego, do tego fragmentu: 

   "Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do wasA On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca." (Jana 16:7-16);

   Wydaje mi się, że fragment ten nie naucza, o podwójnym przyjściu Ducha Świętego na uczniów. Według mnie Jezus wyraźnie mówi, że musi pójść do Ojca, aby Pocieszyciel - Duch Święty - przyszedł do uczniów. W przypadku Jana 20:22 uważam, że to jeszcze nie zaistniało (Jezus jeszcze nie wstąpił do niebios). Fragment ten tez wskazuje, że, gdy Duch Święty przyjdzie przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Według tego jak odczytuję Słowo Boże, dokonało się to dopiero w Dziejach Apostolskich po kazaniu Piotra (i dalej się dokonuje).

   pozdrawiam
   Michał

Nie jest to typowe forum internetowe! Na naszym forum można zadać pytania doświadczonym duszpasterzom, którzy w miarę możliwości będą udzielali odpowiedzi.

Wśród naszych duszpasterzy jest:

  • Paweł Jurkowski

   z Wejherowa

  • Waldemar Świątkowski

   z Połczyna Zdroju

  • Waldemar Czerniejewski

   z Westfield w stanie Massachusetts (USA)

  • Przemysław Bartczak

   z Ciechanowa

  • Bogumił Szymański