powrót
Władysław Babis - zdjęcie

Władysław Babis

Wybierz z listy

  • 2011-05-31 20:55:34
   Choć świat splamiony nieprawością, Bóg go ogarnął swą miłością,  I by odkupić ludzkie winy,  Zesłał nam jedynego Syna. Szły za Chrystusem ludu rzesze,  A On ich karmił, leczył, wskrzeszał,  Objawiał swoją moc i chwałę,  I kruszył serca skamieniałe. On też niebiosa im otworzył,  Kiedy na krzyżu okup złożył,  Okup nie w srebrze, ani w złocie - On za nich umarł na Golgocie. Wielu z nich,...
  • 2011-05-31 03:02:52
   Jan 6:37   Lata na ziemi tak szybko płyną,  Jak płyną bystre rzeki do morza,  Potem w przeszłości znowu tak giną  Jak mgła w błękitu jasnych przestworzach. I już nie wraca to, co minione,  Zdaje się jedną małą być chwilką,  Nie wróci nigdy to, co stracone,  Bo przecież życie jedno jest tylko! Lecz za to życie, dane ci w darze,  Odpowiesz kiedyś przed Bożym tronem,  Gdy On...
  • 2011-05-31 21:34:56
   Ps. 103   Chwal Pana wdzięczna duszo moja, Chwal Go po wszystkie życia dni, On jest jedyną twą ostoją, On radość w serce daje ci. Chwal Go za pokój, za zbawienie, Jemu miłości swej daj żar, Chwal Go za grzechów odkupienie I za wiecznego życia dar. Chwal Go - On ciebie wyprowadził Ze zgubnych tego świata dróg, On na niebiosach cię posadził, Więc chwal Go za to - On twój Bóg! Niech w...
  • 2011-05-31 21:32:42
   Kaz. Sal.] 2: l   Czas szybko leci, przekwita kwiecie, Mija czas siewu, nastają żniwa, Więc póki wiosna, mila, radosna, Naśladuj Pana, On ciebie wzywa. Z Nim dąż do góry, hen ponad chmury, Do wiecznie żywych strumieni wód, Gdzie okazale i w cudnej chwale Mieni się w blasku zbawionych gród. Gród, co roztoczy przed twoje oczy Dziwną wspaniałość, niebiański czar, I wpuści w swoje piękne...
  • 2011-05-31 21:41:51
   Dziękuję Ci, Panie, że co dzień o świcie Twe słońce wychodzi zza chmury, A potem się wznosi, by stanąć w zenicie I świecić radośnie nam z góry. Za czyste powietrze przyjm dzięki, za wodę, I za ten przyjemny cień drzewa, Za morza, za góry, za piękną przyrodę, Za gaj, w którym ptaszek nam śpiewa. Dziękuję ci jeszcze za kwiaty, co cudnie Nam mówią o Twojej miłości, I znowu za słońce, co grzeje w...
  • 2011-05-31 21:31:41
   Dzięki Ci, Panie, za noc ostatnią, Za błękit nieba, za drzewa cień, Za jasne słońce, za miłość bratnią I za ten nowy, radosny dzień. Dzięki Ci, Panie, za życia trudy, Za Ewangelii cudowną wieść, Za to, że kiedyś wszystkie narody Oddadzą Tobie chwałę i cześć. Dzięki Ci za to, że jeszcze zbawiasz, Ze koisz serca, ocierasz łzy, Ze nasze siły co dzień odnawiasz, Że masz otwarte zbawienia drzwi. Dzięki Ci Panie, za miłość...
  • 2011-05-31 21:25:57
   Gdy w twojej pielgrzymce po ziemi czas mija, Pozwól, że cię szczerym życzeniem obdarzę: Nieś światło i ducha pokoju rozwijaj, Szukaj zagubionych - bądź im misjonarzem! Gdy wyjdziesz na niwę, by prawdy siać ziarno, To czyń to posłusznie, serdecznie, wytrwale; Siej w skały i w ciemię, i w ziemię siej czarną, Lecz zawsze pamiętaj - ku Bożej siej chwale! Nieś prosto do ludu zbawienia wieść błogą, I mów im o wielkiej...
  • 2011-05-31 21:27:26
   Usłyszał Herod, że ze Wschodu Przybyli mędrcy z dary swymi, Że na świat przyszedł dla narodów Jezus, Zbawiciel, w judzkiej ziemi. Lecz tak jak każdy król, despota, Co tylko dba o własną sławę, Co w życiu pragnie chwał i złota, Chciał zniszczyć odkupienia sprawę. Więc postanowił wymordować Niewinne dzieci w Betlejemie, Aby królestwo swe zachować Przez kilka lat na Bożej ziemi. Wtedy proroctwo się...
  • 2011-05-31 21:22:53
   Mat. 28: l   Kiedy nareszcie sabat się zakończył, Pierwej niżeli wstało ranne słońce, Gdy wszystko lśniło rosą usrebrzone, Szły trzy niewiasty przez miasto uśpione. Szły cicho, z lękiem w sercu i ze drżeniem, Kierując swoje stęsknione spojrzenie, W stronę gdzie w głębi cudzego ogrodu Drogiego Mistrza złożono do grobu. Szły spiesznie, bo tak im się wydawało, Że tam odnajdą Pana martwe ciało, Któremu chciały swą...
  • 2011-05-31 21:20:24
   Mamusi mojej z serca przynoszę Podziękowanie i Boga proszę, Aby otworzył swoje niebiosy I dał jej radość, jak kwiatkom rosę. Mamusi mojej na każdą chwilę, Daj, Panie Boże, pokoju tyle, Ile jest rybek w głębokiej wodzie I ile pięknych kwiatków w ogrodzie. Spraw, Panie Boże, aby w dzień każdy Świeciły dla niej złociste gwiazdy, Osładzaj dla niej trudy i znoje, Tego ja życzę mamusi mojej!

Chmura tagów

Czytelnia Wiersze