powrót
Lewi PETHRUS - zdjęcie

Lewi PETHRUS

Bóg obietnice swe spełni; Wieczne i pewne są.
Jezus potwierdził je w pełni świętą, niewinną krwią.
Wszystko tu runąć może, Góry upadną w morze,
Lecz obietnice Boże Wieczne i pewne są! (Ś.P. 370)

Ze względu na często śpiewaną pieśń ze Śpiewnika Pielgrzyma chcemy przyjrzeć się sylwetce człowieka, którego Bóg użył w Szwecji. Słowa tej pieśni miały potwierdzenie w życiu autora.

Lewi Pethrus urodził się w rodzinie baptystów. W wieku piętnastu lat, po chrzcie wiary, stał się członkiem kościoła baptystycznego. Jego ojciec był robotnikiem w fabryce i młody Lewi także podjął pracę robotnika już w czternastym roku życia. Najpierw pracował w Szwecji, później zaś w Norwegii. W 1913 roku, mając 29 lat, ożenił się, a jego małżeństwo zostało pobłogosławione dziewięciorgiem dzieci.

W latach 1902-1904, od 18-tego do 20-tego roku życia, działał bardzo aktywnie jako ewangelista w Norwegii i Szwecji. Przez następne dwa lata uczęszczał do Seminarium Teologicznego w Sztokholmie. Później przez pięć lat był pastorem małego zboru baptystycznego, a od 1911 roku był pastorem zboru "Filadelfia" w Sztokholmie.

W 1913 roku Lewi Pethrus wraz ze swoim zborem został wyłączony z Kościoła Baptystów za praktykowanie "otwartej komunii", które nadawało zborowi charakter zielonoświątkowy. Po wykluczeniu zboru "Filadelfia" w Sztokholmie także i inne zbory, które doświadczyły przeżyć "zielonoświątkowych", wystąpiły z Unii Baptystów. Nowy ruch, na czele z Pethrusem, osiągał coraz większe rozmiary. Ludzie ci doznawali często różnych sprzeciwów i ataków, ale wychodzili z tego zwycięsko. Lewi Pethrus miał kontakty ze Smithem Wigglesworthem z Anglii, którego zapraszał do głoszenia Słowa Bożego w Sztokholmie.

Pethrus przyczynił się również do powstania takich instytucji jak: Misja Ratowania Osób Uzależnionych (1911 r.), wydawnictwo "Filadelfia" (1912 r.), Szkoła Biblijna (1915 r.), tygodnik "Zwiastun Ewangelii" (1916 r.), Szkoła średnia (1942 r.), dziennik "Dagen" (1945 r.), Bank Oszczędności (1952 r.) oraz Radio IBRA (1955 r.).

L Pethrus był autorem sporej ilości różnych form literatury, którą tłumaczono w całości lub częściowo na inne języki. Wiele pieśni jego autorstwa stanowi dzisiaj wspólne dziedzictwo chrześcijańskie nie tylko w Szwecji.

Przez całe swoje życie był zaangażowany w pracę dla Królestwa Bożego, szczególnie zaś w ruch zielonoświątkowy w krajach skandynawskich, który miał także wpływ na resztę krajów Europy.

Odszedł do Pana, któremu służył, w wieku dziewięćdziesięciu jeden lat. "Widzieliśmy naszego ojca w wielu różnych sytuacjach życiowych. Widzieliśmy, jak zawsze był uczciwy, jak zawsze żył w zaparciu się samego siebie. Sposób jego chodzenia za Panem jest godny naśladowania"- powiedział najstarszy syn Lewiego, Oliver Pethrus, który również jest duchownym i kaznodzieją Słowa Bożego.

"Był on wielki w Królestwie Bożym, wielki wśród całego ludu Bożego, miał dar zakładania kościołów, budowniczego i przywódcy Kościoła. Był budowniczym mostów między ludźmi i umiał jednoczyć chrześcijan do wielkich czynów" - powiedział ówczesny arcybiskup luterański Szwecji, dr Olaf Sandby, przemawiając podczas uroczystości żałobnej.

 • Najnowsze polecane

  • 2018-12-08 19:00:00
   "Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia...

   materiał audio

  • 2018-12-08 10:00:00
   "Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz!" (J 1:45-46); Usługa wygłoszona 25.11.2018 r.

   materiał audio

  • 2018-12-07 07:53:23
   "Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa." (1P 2:4-5); "Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście...

   materiał audio

  • 2018-12-06 11:11:35
   "A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie...

   materiał audio

  • 2018-12-05 13:43:59
   "Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne...

   materiał audio

  • 2018-12-04 10:36:56
   "A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." (Mt 4:4); "Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! Czemu macie płacić...

   materiał audio

  • 2018-12-03 12:13:34
   "Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości, Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, Aby rozumieć przypowieść i...

   materiał audio

  • 2018-11-30 22:32:04
   "A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego...

   materiał audio