powrót

Jonathan PAUL

Co Bóg ci obiecał, na pewno też da,
Co rzekł, nie ulegnie już zmianie;
Choć rzeczą tak trudną to często się zda,
Bóg wierny Swym słowom zostanie! (Ś.P. 371)

Autorem wyżej zacytowanej pieśni jest Jonathan Paul. Urodził się on w niewielkim miasteczku Gartz na Pomorzu, jako jeden z 8-ga dzieci. Jego ojciec był nauczycielem, a później kaznodzieją w kościele ewangelickim. Jonathan zdecydował pójść śladami ojca i również zostać kaznodzieją. Po szkole podstawowej uczył się w gimnazjum w Szczecinie, a następnie poszedł na studia teologiczne. Jako młody chłopiec, a później młodzieniec, był przez swojego wierzącego ojca zachęcany do kroczenia drogą wiary. W celu znalezienia prawdy rozpoczął studia teologiczne, jednak musiało upłynąć jeszcze sporo czasu, zanim doszedł do pewności zbawienia.

Po ukończeniu studiów Paul został powołany na pomocnika kaznodziei i pewnego razu zaczął rozważać słowa: "Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych" ( I P. 2,25). Werset ten pozostał dla niego hasłem przewodnim dalszej pracy kaznodziejskiej.

Paul przyjął również pracę pedagoga w szkole miejskiej. Jednakże większość czasu poświęcał służbie kaznodziejskiej i przy nierozwiniętej wówczas komunikacji podupadł na zdrowiu - był wyczerpany fizycznie i nerwowo. Zaczął się leczyć, ale do zupełnego zdrowia powrócił dopiero wtedy, gdy wiarą uchwycił się obietnic Bożych i zaufał, że Pan Jezus jest nie tylko zbawicielem duszy, ale również lekarzem ciała.

Kolejnym miejscem jego pracy był ewangelicki zbór w Ravenstein (Pomorze), gdzie Duch Święty przekształcał go w żywego świadka poświęconego w pełni Bogu. Był często zapraszany do usługi ewangelizacyjnej. Na przełomie XIX i XX wieku przeniósł się do Berlina, a stamtąd wyruszał w celach ewangelizacyjnych na teren całych Niemiec w ramach działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W roku 1907 spotkał się z T. B. Barratem, a ponieważ dowiedział się wiele o ożywionym ruchu religijnym, zapragnął osobiście znaleźć coś, co mogłoby być uznane za dzieło Ducha Bożego. To, co zobaczył, przekonało go. Wkrótce po powrocie do Niemiec przeżył napełnienie Duchem Świętym. To przeżycie jeszcze bardziej usprawniło jego służbę na niwie Pańskiej. W tym czasie miał widzenie, które opisał wierszem: "Ujrzałem z dala Twój tron, o Panie. Chętnie bym już tam me serce wysłał. Chętnie moje młode życie Stwórco duchów, Tobie, oddał."

Zaczął wydawać czasopismo "Die Heiligung" (Poświęcenie), później "Heilszeugnisse" (świadectwa o Zbawieniu). Z jego wnętrza popłynęły różne pieśni, które umieszczał na tytułowej stronicy (z nutami 4-głosowymi). Śpiewnik Pielgrzyma przechwycił wiele z nich, jak ta na wstępie zacytowana oraz:

O, wstań, rodzinny opuść kraj (Ś.P. 162)
Oddałem Panu serce me, Bo On mą zbawił duszę (Ś.P. 277)
Twa postać jasna staje (Ś.P. 287)
Pokój w Jezusie, jak morskich fal toń! (Ś.P. 313)
Jak słodko imię Jezus brzmi (Ś.P. 337)
O, czy widzisz świat znękany? (Ś.P. 493)
Powiedźcie, jak mam smutny być (Ś.P. 530)
Twe czoło smutki mroczą (Ś.P. 535)

Pan błogosławił pracę ewangelizacyjną Paula sprawiając w wielu miejscach przebudzenie. Wynikiem tej pracy było powstanie w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ruchu o nazwie "Społeczność Chrześcijańska". W tym czasie fala przebudzeniowa ogarnęła Śląsk Cieszyński, który był wówczas pod zaborem austriackim. Ruch przebudzeniowy i tu działał w ramach Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Paul już przed I wojną światową odwiedzał Śląsk Cieszyński i jego usługa Słowem Bożym oraz bogate doświadczenia przyczyniły się do rozwoju pracy duchowej i wzrostu liczebnego małych zborów na tym terenie, ale już poza ramami Kościoła Ewangelickiego.

Był również znany na terenach byłych Prus Wschodnich, Pomorza, Grudziądza i Bydgoszczy. Należy go zaliczyć do głównych założycieli ruchu zielonoświątkowego na terenie Niemiec.

 • Najnowsze polecane

  • 2018-12-08 19:00:00
   "Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia...

   materiał audio

  • 2018-12-08 10:00:00
   "Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz!" (J 1:45-46); Usługa wygłoszona 25.11.2018 r.

   materiał audio

  • 2018-12-07 07:53:23
   "Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa." (1P 2:4-5); "Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście...

   materiał audio

  • 2018-12-06 11:11:35
   "A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie...

   materiał audio

  • 2018-12-05 13:43:59
   "Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne...

   materiał audio

  • 2018-12-04 10:36:56
   "A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." (Mt 4:4); "Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! Czemu macie płacić...

   materiał audio

  • 2018-12-03 12:13:34
   "Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości, Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, Aby rozumieć przypowieść i...

   materiał audio

  • 2018-11-30 22:32:04
   "A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego...

   materiał audio