powrót
Autorzy pieśni - zdjęcie

Autorzy pieśni

Wybierz z listy

  • 2011-07-05 14:18:11
   Alojz Adlof był znany na przełomie XIX i XX wieku jako człowiek natchniony przez Ducha świętego, obdarowany kaznodzieja, pisarz i poeta z Czech. Adlof urodził się w rodzinie katolickiej pod Karkonoszami i już w latach szkolnych musiał podjąć decyzję dotyczącą wyznania. Pożegnał się z katolicyzmem i w kręgu młodzieży w misyjnym zgromadzeniu w Pradze postanowił świadomie iść drogą za Jezusem. Był wśród pierwszych założycieli wolnego...
  • 2011-07-05 14:21:33
   Urodził się w rodzinie pastora w Jasbachu, koło Marburga (Niemcy). Po studiach teologicznych u Augustyna Hermanna Francke w Halle (Niemcy), słynnego ojca pietyzmu, był czynnym wychowawcą, kaznodzieją, pastorem w różnych miejscowościach w środkowych Niemczech. Jego pieśni wyrażały nie tylko chwilowe uniesienia, ale wskazywały właściwą postawę w życiu. Nie zgubił się w sprawach drugorzędnych, Betlejem i Golgota odegrały główną...
  • 2011-07-05 14:27:57
   Historia podaje, że Ambroży był wysokim urzędnikiem w północnych Włoszech. Był chrześcijaninem oddanym Bogu, lecz żył bez chrztu. Kiedy w roku 374 zmarł biskup Mediolanu, zaproponowano Ambrożemu w wieku 23 lat przejęcie służby biskupa. W przeciągu 8 dni przyjął chrzest i z gorliwością pisał listy do zborów ówczesnego kościoła. Wprowadził głoszenie kazań w każdą niedzielę, gdyż do tej pory rzadko głoszono kazania w...
  • 2011-07-05 14:32:59
   Kiedy James M. Black szedł pewnego dnia przez najuboższą dzielnicę swego rodzinnego miasta Wiliamsport, zobaczył na progu rozpadającego się domu małą ubogą dziewczynkę. Jej wygląd mówił sam za siebie - ubranko to szmatki, a na nóżkach podarte buty. Pochodziła ona z rodziny alkoholików. Ich mieszkania nie można było nazwać "domem", bo na to nie zasługiwało. James zagadnął dziewczynkę i zaprosił do...
  • 2011-07-05 14:45:02
   Filip Bliss jest autorem wielu pieśni, które są lubiane i śpiewane na całym świecie. Urodził się w rodzinie purytańskiej 9 lipca 1838 roku w górskiej okolicy w Pensylwanii. Jego rodzice byli ubodzy i nie byli w stanie zapewnić dostatecznego wykształcenia swemu synowi. Filip od dzieciństwa żywił wielką miłość do muzyki, a jego ucho było wyczulone na każdy ton słyszany w przyrodzie. Jako siedmioletni chłopiec wydobywał sitowie,...
  • 2011-07-05 15:00:33
   Bardzo często w Zborach naszych nabożeństwa mające charakter uwielbiający i dziękczynny rozpoczyna się znaną pieśnią (Ś. P. Nr 15): Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym, A kiedy znów na te narody spojrzę, Którymi Ty wciąż opiekujesz się, Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! Jest to pieśń pełna uwielbienia, które wydobywa się z serca...
  • 2011-07-05 15:06:13
   Zbudź, Panie, ducha ojców wiary, Syjonu stróżów, którzy dzierżąc straż, Tak w nocy, jak też w dzienne skwary stawali wrogom śmiało twarzą w twarz! Daj, by ich głos po krańce ziemi biegł, by cały świat u stóp Twych kornie legł! (Ś.P. 506) Ta pieśń chóralna to pierwsza misyjna pieśń kościoła ewangelickiego autorstwa Karola Henryka von Bogatzky'ego. Autor wywodził się z węgierskiej...
  • 2011-07-05 15:10:51
   Horatius Bonar wśród szkockich poetów nazywany był "księciem". Jako młody chłopak zadeklarował swoje życie dla Jezusa, do służby Pańskiej. Kiedy stał się asystentem misyjnym, został mu powierzony Zbór w Leith - w Szkocji (3 tys. członków), w trudnej dzielnicy miasta. Dzieci, które tam przychodziły, pochodziły w większości z rozbitych rodzin, toteż często miał Bonar trudności w ukierunkowaniu ich...
  • 2011-07-05 15:13:48
   Margarete von Brasch była Niemką pochodzącą z krajów Nadbałtyckich (Estonia), gdzie posiadała 5 majątków ziemskich. Po przewrocie - rewolucji w 1917 roku - została pozbawiona całego stanu posiadania i pozostawiona z małą podręczną walizką. Od tego momentu zaczęła głosić po całej Europie z wielkim błogosławieństwem poselstwo o całkowitym odkupieniu "Vollige Erlosung in Christus"(Pełne zbawienie w Chrystusie). Pan...
  • 2011-07-05 15:15:57
   Na polecenie szwedzkiego generała Wrangela kapelan polowy Tobias Clausnizer, z pochodzenia Szwed, prowadził polowe nabożeństwo noworoczne (1649 r.) w Thum (Saksonia). Kazanie wygłoszone przez niego było ku uczczeniu westfalskiego pokoju. Od niego pochodzi ta pieśń: Jezu drogi, myśmy się słuchać słów Twych tu zebrali;, Nakłoń serca, byśmy Cię godnie teraz uwielbiali. Wolni od powszedniej troski niech słyszymy głos Twój...