powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2016-10-08 08:11:23
   Biblia mówi, że Jezus powróci na ziemię, aby osądzić wszystkich ludzi, żywych i martwych. Zanim to nadejdzie musimy się upewnić, że jesteśmy w porządku wobec Boga, a nasze grzechy są przebaczone. Zaproszenie jest aktualne dzisiaj. Co masz uczynić? Przyznaj, że jesteś grzesznikiem. Uwierz, że Jezus umarł i powstał z martwych. Przyjmij Go do swego życia. Poproś o przebaczenie. Wyznaj Go jako Pana, mówiąc...
  • 2016-10-20 08:51:27
   Definicją wiary jest widzieć to, co Bóg ma dla nas i przyjąć to. Pomyśl o obietnicy, o której czytaliśmy w Liście do Efezjan 1:3, według której, w Chrystusie, Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Oznacza to, że wszystko, co potrzebuje nasz duch, zaczyna się od przebaczenia. Pamiętaj, że przebaczenie naszych grzechów to tylko początek. Wszystko, co dotąd...
  • 2014-01-28 14:47:11
   Wiele osób zadaje pytanie, czym jest „εκκλησια [ekklesia]” (kościół, zbór, zgromadzenie)? Czy jest to termin nowotestamentowy? Czy „εκκλησια [ekklesia]” jest jeden, czy może w każdym mieście jest odrębny „εκκλησια [ekklesia]”. Aby...
  • 2016-10-01 08:16:46
   Jezus powiedział, abyśmy dbali o nasze sumienie, jak troszczymy się o nasze oczy. W Ewangelii Łukasza 11:34-36, porównał sumienie do oka. Rzekł, że jeśli oczy są czyste, całe nasze ciało będzie pełne światła. Innymi słowy, jak oczyszczać sumienie? Gdy zrobisz coś złego, przyznajesz się do tego i naprawiasz to. Jeśli kogoś skrzywdziłeś, prosisz o wybaczenie. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko Bogu, wyznajesz Mu...
  • 2016-12-23 08:31:19
   Zgadzam się, że dobrze jest oddawać na cele Boże 10%. Jeśli ktoś powie sobie: „Cóż, jeśli nie zdyscyplinuję samego siebie, nie dam nic. Tak więc daję 10%” Nie ma w tym nic złego. Nie myśl jednak, że Bóg będzie szczęśliwy, jeśli dasz te pieniądze z przymusu. Chrześcijańscy kaznodzieje bardzo często kochają bardzo hojnych dawców, ale Bóg kocha ochotnych dawców. To wielka...
  • 2017-02-11 08:11:36
   Piątym powodem, przez który wielu Chrześcijan nie rozwija się duchowo i upada, jest to, że nie dążą do doskonałości. Są zadowoleni z postępu, który już dokonali. Jeśli zaczynasz być usatysfakcjonowany z tego, że jesteś w drugiej klasie, nigdy nie zdasz do trzeciej. Poczujesz się lepiej niż ci, którzy jeszcze są w pierwszej klasie, czy w przedszkolu i to cię zatrzyma. Jeżeli jest jednak w tobie...
  • 2016-09-30 08:04:08
   Mam więc nadzieję, że uzmysłowiłeś sobie, jak wielkim błogosławieństwem, albo jak wielkim darem, który Bóg przez Swego Ducha dał ludziom, jest sumienie. Ono mówi nam, że jesteśmy duchowo chorzy, tak jak ból w ciele mówi nam, że coś wewnątrz nas jest nie tak i lepiej abyśmy coś z tym zrobili. Nie staramy się bagatelizować bólu, lecz leczymy nasze choroby. Tak samo...
  • 2017-06-13 08:07:35
   Jezus dostrzegał zalety u ludzi i był co do nich dobrej myśli. Jego miłość nie była ckliwa. Zawsze szukał najwyższego dobra. Dlatego też mocnymi słowami upomniał Piotra. Nie powinieneś surowo upominać tych, których nie kochasz. Jezus skarcił Jakuba i Jana, gdy zabiegali o chwałę dla siebie i gdy chcieli spuścić ogień na Samarytan. Łącznie skarcił ich siedem razy. Robił to z miłości do nich. Gdyby nie dbał o...
  • 2017-02-27 08:23:10
   Kontynuujemy nasze rozważania na temat cudownego klucza, danego nam przez Boga, który otwiera każde drzwi na ziemi, a tym kluczem jest uwielbienie Boga. Bóg jest dobrym Bogiem. Wszystko co czyni i na co dozwala w naszym życiu, służy ku dobremu. Niektóre doznania mogą być bolesne i niezrozumiałe dla nas, ale służą ku dobremu. Dzieci czasem nie rozumieją co jest dla nich dobre. Kiedy przymuszasz swoje...
  • 2017-01-18 08:32:52
   W starotestamentowym przybytku Bóg zilustrował to przez zawieszenie grubej zasłony między miejscem świętym a najświętszym. Izraelici otrzymali nakaz: „Nikt nie może wejść do miejsca najświętszego, zasłona wam to uniemożliwia. Możecie do niej podejść, ale nie dalej”. Za zasłoną starotestamentowej świątyni był sam Bóg. Nikt nie mógł tam wejść, prócz arcykapłana i to tylko raz w...

Chmura tagów

Czytelnia