powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2015-09-22 10:30:14
   Gorąco zachęcamy do zapoznania się z książką Charlesa Spurgeona: "Klejnoty Bożych obietnic". Więcej informacji można zaczerpnąć pod linkiem https://www.facebook.com/Klejnoty-Obietnic-Bo%C5%BCych-Charles-Spurgeon-633221116817002/timeline/ Książkę można zamówić pod adresem: Chrześcijanie, skr. poczt. 30, 82-550 Prabuty. brata@o2.pl tel. kom. 607-095-088 oraz Piotr Żądło ul. Wyzwolenia 488, 43-302...
  • 2017-05-04 08:32:15
   Ponieważ Jezus poszedł do Ojca, posłał do nas Ducha Świętego. Jak długo Jezus był na ziemi, Duch Święty nie mógł wstąpić do serc Jego uczniów. A gdy wstąpił, stali się jedno. Po dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty przyszedł, możliwe jest dokonanie większych czynów, gdyż Duch Święty jest większy i zamieszkał w ludzkich sercach. Ojciec wypełnił nas Duchem Świętym, abyśmy mogli dokonywać czynów, które czynił...
  • 2017-12-19 07:00:00
   Po trzecie, musimy zadać sobie pytanie: „Czy mogę to zrobić dla chwały Bożej?” W 1 Liście do Koryntian 10:31, czytamy: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą”. Bóg stworzył nas dla swojej chwały, a nasze zbawienie polega na czynieniu wszystkiego dla Jego chwały. Bóg tak to zaplanował, bo jest to najlepsze dla nas. W przeciwnym razie szukalibyśmy własnej chwały i...
  • 2016-09-14 08:40:21
   Jest część naszego jestestwa, która jest znacznie głębsza niż umysł. Wielu ludzi myśli, że człowiek składa się tylko z ciała i umysłu, albo inaczej - ciała i duszy, gdzie dusza obejmuje nasz umysł, uczucia, a także naszą osobowość. Tak nie jest, człowiek jest głębszy niż to. Jest w człowieku coś znacznie głębszego niż dusza. Biblia nazywa to duchem. Nasz duch, sprawia, że jesteśmy świadomi istnienia Boga. Żadne zwierzę nie ma ducha....
  • 2016-11-03 08:18:06
   Jak Bóg zmienił ten chaos, bezkształt, pustkę i ciemność w piękny świat, o którym czytamy na końcu tego rozdziału, w coś, o czym sam powiedział: „To jest bardzo dobre”? Musimy dostrzec dwa aspekty. Po pierwsze: „Duch Boży unosił się nad ziemią". Cała Boża praca rozpoczęła się, gdy Boży Duch unosił się nad chaosem, starając się rozwiązać zaistniały problem. Ale to nie wszystko. Czytamy też:...
  • 2017-03-02 08:20:45
   Wierzę z całego serca, że można uwielbiać Boga w ciszy. Nie zmienia to faktu, że Bóg przyjmuje też uwielbienie w okrzykach radości. Biblia naucza: "Wołaj radośnie do Pana". Czcimy Boga w radosnych okrzykach. Możemy również uwielbiać go w ciszy. Nie zawsze musimy robić tak samo. Dzieci chwaliły Boga w ekscytacji i uwielbieniu. Czy słyszałeś kiedyś radość kibiców piłki nożnej, np. gdy Polska wygrała mecz z...
  • 2016-11-10 08:44:07
   Niektórzy z was mogą mieć inny problem. Możesz czuć, że niektóre grzechy, które popełniłeś wcześniej były zbyt ciężkie, czy zbyt poważne. Może niektórzy z was cudzołożyli lub popełnili morderstwo, albo coś równie strasznego. Może czujesz, że niektóre mniej poważne grzechy Bóg ci przebaczył, ale te straszne niegodziwości, o których nikt nie wie prócz ciebie, sprawiają, że...
  • 2017-10-20 07:00:00
   Na samym początku wskazałem, że musimy zrozumieć istotę grzechu. Pycha, czyli zabieganie o chwałę u ludzi, odbieranie chwały z tego, co Bóg nam dał za darmo, jest grzechem. W I Liście do Koryntian 4:7, czytamy: „Co masz, czego byś nie otrzymał?” Pomyśl o tym. Pomyśl o tym wszystkim, co masz: zdrowiu, wyglądzie, inteligencji, domu, pracy, pozycji – na niewiele miałeś wpływ. Wszystko masz dzięki zdolnościom,...
  • 2016-12-30 08:36:20
   Piątą kategorią martwych uczynków są te, które mogą być dobrymi uczynkami lub można byłoby nazwać je chrześcijańską działalnością, ale są czynione dla osobistej korzyści lub chwały. Pan powiedział przywódcy zboru w Sardes: "Masz imię, że żyjesz". Możemy czasami wykonywać chrześcijańskie działania, abyśmy byli postrzegani jako żywi i w ten sposób budujemy naszą reputację. Aby utrzymać tę reputację,...
  • 2016-11-23 09:35:00
   Religijni ludzie mogą modlić się, czytać Biblię, uczęszczać na całonocne spotkania z postem i modlitwą, dawać dziesięcinę, rozdawać traktaty i broszury ewangelizacyjne Jednocześnie, mogą zabiegać tylko o ludzką chwałę, żyć dla siebie samych, miłować pieniądze, plotkować itp. Wydają się nie widzieć sprzeczności pomiędzy tymi dwoma aspektami ich życia. Nie widzą, że są one zależne od siebie. Po jednej stronie jest zewnętrzna forma pobożności....

Chmura tagów

Czytelnia