powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2017-03-02 08:20:45
   Wierzę z całego serca, że można uwielbiać Boga w ciszy. Nie zmienia to faktu, że Bóg przyjmuje też uwielbienie w okrzykach radości. Biblia naucza: "Wołaj radośnie do Pana". Czcimy Boga w radosnych okrzykach. Możemy również uwielbiać go w ciszy. Nie zawsze musimy robić tak samo. Dzieci chwaliły Boga w ekscytacji i uwielbieniu. Czy słyszałeś kiedyś radość kibiców piłki nożnej, np. gdy Polska...
  • 2016-11-10 08:44:07
   Niektórzy z was mogą mieć inny problem. Możesz czuć, że niektóre grzechy, które popełniłeś wcześniej były zbyt ciężkie, czy zbyt poważne. Może niektórzy z was cudzołożyli lub popełnili morderstwo, albo coś równie strasznego. Może czujesz, że niektóre mniej poważne grzechy Bóg ci przebaczył, ale te straszne niegodziwości, o których nikt nie wie prócz ciebie,...
  • 2016-12-30 08:36:20
   Piątą kategorią martwych uczynków są te, które mogą być dobrymi uczynkami lub można byłoby nazwać je chrześcijańską działalnością, ale są czynione dla osobistej korzyści lub chwały. Pan powiedział przywódcy zboru w Sardes: "Masz imię, że żyjesz". Możemy czasami wykonywać chrześcijańskie działania, abyśmy byli postrzegani jako żywi i w ten sposób budujemy naszą reputację. Aby...
  • 2016-11-23 09:35:00
   Religijni ludzie mogą modlić się, czytać Biblię, uczęszczać na całonocne spotkania z postem i modlitwą, dawać dziesięcinę, rozdawać traktaty i broszury ewangelizacyjne Jednocześnie, mogą zabiegać tylko o ludzką chwałę, żyć dla siebie samych, miłować pieniądze, plotkować itp. Wydają się nie widzieć sprzeczności pomiędzy tymi dwoma aspektami ich życia. Nie widzą, że są one zależne od siebie. Po jednej stronie...
  • 2017-08-23 08:25:48
   Do czego prowadzą techniki, które są proponowane przez współczesnych psychologów? Spójrz na zachodni świat. Dzieci dorastają w buncie przeciwko swoim rodzicom, nie szanując ich. Taki jest efekt nauk psychologów i pominięcie Słowa Bożego. Pójdź i zobacz domy ludzi, którzy stosowali staromodną metodę, wyrażoną w Przypowieściach Salomona 22:15, a zobaczysz różnicę. Biblia...
  • 2016-09-12 08:58:59
   Czym jest grzech? Ludzie mówią o nim, ale często nie wiedzą, czym jest. Musimy zrozumieć jego istotę, gdyż to on oddziela nas od Boga. Dlaczego niektórzy ludzie zachowują się jak zwierzęta? Gdybyś był szczery wobec samego siebie, czy nie czujesz, że czasem zachowujesz się jak zwierzę? Psy szczerzą zęby na inne psy. Czasami identycznie zachowują się ludzie względem siebie. Dlaczego? Oto odpowiedź - ludzie...
  • 2017-01-31 10:18:52
   Zastanówmy się przez chwilę, załóżmy, że twoje myśli wybrzmiewałyby głośno jak słowa (jestem pewny, że Bóg mógłby takim stworzyć człowieka). Czy byłbyś bardziej ostrożny w myśleniu? Czemu więc nie jesteś ostrożny, gdy twoje myśli są ciche i nikt nie może ich usłyszeć? Czy to oznacza, że nie przeszkadza ci to, że Bóg je słyszy, ale koncentrujesz się na tym, aby inny człowiek ich...
  • 2017-03-28 08:26:57
   Spójrzmy do Księgi Rodzaju, 1 rozdziału. Czytamy tam, że Bóg stworzył świat. Każdego dnia stwarzał coś nowego, ale ani razu nie określił przeznaczenia tego stworzenia. Pierwszego dnia, Bóg stworzył światło, ale nie powiedział komu ma ono służyć. Drugiego dnia, stworzył niebiosa, ale nie określił jego przeznaczenia. Następnego dnia, stworzył suchy ląd, rośliny i drzewa, ale nie określił ich...
  • 2015-07-30 18:32:54
    „Jakub przybył do Egiptu i [tam] umarł on sam i nasi ojcowie. I zostali przeniesieni do Sychem i złożeni w grobie, który Abraham kupił za pieniądze u synów Chamora, [ojca] Sychema.  A gdy zbliżył się czas obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, lud w Egipcie rozrodził się i rozmnożył; Aż nastał inny król, który nie znał Józefa. Ten, działając podstępnie...
  • 2017-01-17 08:27:58
   Czy grzech panuje nade mną, czy ty panujesz nad grzechem? To bardzo ważne pytanie, ponieważ wielu ludzi nie rozumie różnicy pomiędzy tym, co wiązało się z przyjściem Jezusa, a tym, co Mojżesz nam dał przez Stare Przymierze. Teraz zadam trywialne pytanie: Kto jest znaczniejszy – Mojżesz, czy nasz Pan Jezus Chrystus? Oczywiście Mojżesz jest sługą, a Pan Jezus Chrystus jest Mistrzem. Jezus jest o wiele...

Chmura tagów

Czytelnia