powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2017-05-09 08:47:43
   Powinniśmy być święci, potrzebujemy prawdy. Biblia mówi w Ewangelii Jana 1:14, że w Jezusie był widoczna chwała Boża, pełna łaski i prawdy. Była w tym równowaga. Czy nasze ciała potrzebują kości? Bez kości nie byłbyś w stanie ani stać na swoich nogach, ani usiąść. Upadłbyś jak meduza, która nie ma kości. Patrząc w duchowy sposób, niektórzy ludzie tacy są. Posiadanie kości nie niesie z sobą samych korzyści,...
  • 2017-08-22 08:29:29
   Czy jest owe długie życie? Czy mają dożyć 100 lat? Nie, Jezus żył tylko 33 lata. W Nowym Testamencie, długie życie jest terminem, który odnosi się do wypełnienia Bożego planu, niezależnie od tego, czy żyjemy 20, 60, czy 100 lat. Sednem jest wypełnienie Bożego planu w swoim życiu, gdyż Bóg ma konkretny plan dla swoich dzieci. Zapamiętajcie to rodzice i nie zniszczcie tego planu, nie wpajajcie im innych wartości, które...
  • 2017-03-25 08:46:42
   Popatrzmy na kolejny, ostatni przykład – zapisany jest w Dziejach Apostolskich 16. Czytamy tam, że Paweł i Sylas zostali zamknięci w więzieniu. A tam, zamiast spać, szemrać i narzekać, wielbili Pana. W Dziejach Apostolskich 16:25-26, czytamy: "Gdy zaczęli wielbić Pana, Pan otworzył więzienne drzwi". To kolejny przykład wypełnienia się tej obietnicy! Moi drodzy przyjaciele, klucz, który otwiera każde rybie usta...
  • 2017-09-26 07:00:00
   Gdy właściwie pojmiemy to, na co Jezus zwracał uwagę i będziemy się modlić tak jak nauczał Jezus, staniemy się duchowymi ludźmi. Będziesz prawdziwie duchowy, jeżeli przede wszystkim będziesz pragnął, aby: Boże Imię było uwielbione, Jego Królestwo nastało na ziemi, a Jego wola się wypełniła. To jest najważniejsze, a nie to czy dużo zarobisz, czy zostaniesz uzdrowiony z bólu pleców, itd. Wszystko inne musi być podrzędne....
  • 2017-12-11 07:00:00
   W tej i następnych dwóch lekcjach będziemy rozważali jak możemy rozpoznać w naszym życiu doskonałą Bożą wolę. To bardzo ważny temat. W 12 rozdziale Listu do Rzymian w odniesieniu do zrozumienia doskonałej Bożej woli, czytamy: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rzym. 12:2)....
  • 2016-11-12 07:18:42
   Teraz chcę cię poprowadzić krok dalej. Bóg nie tylko przebaczył nam grzechy. Nie tylko nie wspomni ich, ale zrobił coś znacznie więcej. W Liście do Rzymian możemy przeczytać, że Bóg nas „usprawiedliwił”. Czytamy tam: „Usprawiedliwieni z wiary” (Rzym. 5:1). Czy rozumiesz znaczenie tego słowa? Oznacza ono - „uznanie za sprawiedliwego”. Bóg ogłasza cię sprawiedliwą osobą. Użyjmy więc...
  • 2017-11-22 07:00:00
   Czego Bóg najpierw wymaga, gdy przychodzimy do Niego? Nie oczekuje, że będziemy idealni, czyści, dobrzy, czy pełni miłości. Bóg oczekuje wtedy tylko jednego - szczerości. W Księdze Jeremiasza 3:13-14, Bóg powiedział przez swojego proroka: „Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście - mówi Pan....
  • 2017-11-28 07:00:00
   Dlaczego Bóg pozwala, aby zwodnicze duchy weszły pośród Jego ludu, tak że niektórzy odstąpią od wiary? To bardzo ważna sprawa. Niebo jest miejscem prawdomówności. Jezus jest prawdą. Jego Duch jest Duchem prawdy, Bóg jest Bogiem prawdy. Bóg musi oddzielić od siebie tych, którzy tak naprawdę nie są Jego dziećmi; a także tych, którzy mówią prawdę i tych, którzy...
  • 2017-02-24 08:20:41
   W Starym Testamencie, znajduje się werset, w którym Bóg mówi: "Ludzie ci czczą mnie ustami, ale ich serca są daleko ode mnie". W sercach szukają swego. Zbliżanie się do Boga ustami nie wymaga wiele zachodu, ale Bóg nie zważa na takie uwielbienie. Ignoruje znaczną część uwielbienia wygłaszanego w różnych częściach świata w niedzielne poranne nabożeństwa. Na co więc zwraca uwagę? Słucha ludzi...
  • 2017-01-30 08:30:46
   Chcielibyśmy kontynuować rozważania na temat przyczyn upadania w grzech i braku duchowego wzrostu. Możliwe, że to pomoże ci rozwiązać problem, z którym się zmagasz. W poprzedniej lekcji stwierdziliśmy, że żyjąc pod łaską, grzech nie musi nad nami panować. Łaska jest Bożą mocą, która umożliwia nam pokonać grzech. W Liście do Rzymian 6:14 zapisana jest obietnica: „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo...

Chmura tagów

Czytelnia