powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2017-07-07 08:07:37
   Musimy nienawidzić jednego i kochać drugiego – czy możemy to powiedzieć o naszym stosunku do Boga i pieniędzy? Czy tak kochasz Boga, że twoje zainteresowanie pieniędzmi w porównaniu do miłości do Niego jest jak nienawiść? Musisz trzymać się jednego, a gardzić drugim. Musisz tak bardzo kochać swojego męża, że nie przejmujesz się sługą, który pracuje na polu. Twoja miłość do Jezusa jest tak wielka,...
  • 2017-06-22 08:16:59
   Większość osób postrzega Boga jako kogoś bardzo surowego; jakby to był policjant, który tylko czeka, aby cię przyłapać, nawet na najmniejszym wykroczeniu; stoi na uboczu jezdni i przypatruje się, czy najechałeś na linię ciągłą, albo czy nie złamałeś jakiegoś drobnego przepisu kodeksu drogowego. Myślą, że Bóg tylko czeka, aby wytknąć jakiś błąd. Tak więc, większość ludzi żyje z...
  • 2017-08-03 08:32:40
   Czy rozumiesz Boży plan na doskonałe małżeństwo? Adam musiał mieć relację z Bogiem, zanim nawiązał ją z Ewą. A Ewa musiała mieć relację z Bogiem, zanim nawiązała ją z Adamem. To wszystko jest tu napisane. Takie było zamierzenie względem małżeństwa na początku. Czy wiesz co się stanie, jeżeli sam Bóg jest pomiędzy małżonkami, a każdy z nich stara się umieścić Go na pierwszym miejscu w swoim życiu...
  • 2017-05-09 08:47:43
   Powinniśmy być święci, potrzebujemy prawdy. Biblia mówi w Ewangelii Jana 1:14, że w Jezusie był widoczna chwała Boża, pełna łaski i prawdy. Była w tym równowaga. Czy nasze ciała potrzebują kości? Bez kości nie byłbyś w stanie ani stać na swoich nogach, ani usiąść. Upadłbyś jak meduza, która nie ma kości. Patrząc w duchowy sposób, niektórzy ludzie tacy są. Posiadanie kości nie...
  • 2017-08-22 08:29:29
   Czy jest owe długie życie? Czy mają dożyć 100 lat? Nie, Jezus żył tylko 33 lata. W Nowym Testamencie, długie życie jest terminem, który odnosi się do wypełnienia Bożego planu, niezależnie od tego, czy żyjemy 20, 60, czy 100 lat. Sednem jest wypełnienie Bożego planu w swoim życiu, gdyż Bóg ma konkretny plan dla swoich dzieci. Zapamiętajcie to rodzice i nie zniszczcie tego planu, nie wpajajcie im innych...
  • 2017-03-25 08:46:42
   Popatrzmy na kolejny, ostatni przykład – zapisany jest w Dziejach Apostolskich 16. Czytamy tam, że Paweł i Sylas zostali zamknięci w więzieniu. A tam, zamiast spać, szemrać i narzekać, wielbili Pana. W Dziejach Apostolskich 16:25-26, czytamy: "Gdy zaczęli wielbić Pana, Pan otworzył więzienne drzwi". To kolejny przykład wypełnienia się tej obietnicy! Moi drodzy przyjaciele, klucz, który otwiera...
  • 2017-09-26 07:00:00
   Gdy właściwie pojmiemy to, na co Jezus zwracał uwagę i będziemy się modlić tak jak nauczał Jezus, staniemy się duchowymi ludźmi. Będziesz prawdziwie duchowy, jeżeli przede wszystkim będziesz pragnął, aby: Boże Imię było uwielbione, Jego Królestwo nastało na ziemi, a Jego wola się wypełniła. To jest najważniejsze, a nie to czy dużo zarobisz, czy zostaniesz uzdrowiony z bólu pleców, itd. Wszystko...
  • 2016-11-12 07:18:42
   Teraz chcę cię poprowadzić krok dalej. Bóg nie tylko przebaczył nam grzechy. Nie tylko nie wspomni ich, ale zrobił coś znacznie więcej. W Liście do Rzymian możemy przeczytać, że Bóg nas „usprawiedliwił”. Czytamy tam: „Usprawiedliwieni z wiary” (Rzym. 5:1). Czy rozumiesz znaczenie tego słowa? Oznacza ono - „uznanie za sprawiedliwego”. Bóg ogłasza cię sprawiedliwą osobą....
  • 2017-02-24 08:20:41
   W Starym Testamencie, znajduje się werset, w którym Bóg mówi: "Ludzie ci czczą mnie ustami, ale ich serca są daleko ode mnie". W sercach szukają swego. Zbliżanie się do Boga ustami nie wymaga wiele zachodu, ale Bóg nie zważa na takie uwielbienie. Ignoruje znaczną część uwielbienia wygłaszanego w różnych częściach świata w niedzielne poranne nabożeństwa. Na co więc zwraca...
  • 2017-01-30 08:30:46
   Chcielibyśmy kontynuować rozważania na temat przyczyn upadania w grzech i braku duchowego wzrostu. Możliwe, że to pomoże ci rozwiązać problem, z którym się zmagasz. W poprzedniej lekcji stwierdziliśmy, że żyjąc pod łaską, grzech nie musi nad nami panować. Łaska jest Bożą mocą, która umożliwia nam pokonać grzech. W Liście do Rzymian 6:14 zapisana jest obietnica: „Albowiem grzech nad wami...

Chmura tagów

Czytelnia