powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2017-10-12 07:00:00
   W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus powiedział m.in.: „Biada wam obłudnicy”. Określenie „biada” jest przekleństwem, tożsamym z tym, co czytamy w Starym Testamencie: „Bądźcie przeklęci”. Tak więc, Jezus powiedział: „Bądźcie przeklęci uczeni w Piśmie, obłudnicy” – znawcy Biblii i faryzeusze, którzy byli religijnymi przywódcami tamtych czasów,...
  • 2016-10-31 08:22:25
   Chcę się teraz skupić na Słowie Bożym, które daje nam moc, by zwyciężać w naszych walkach z szatanem. Ono również daje nam siłę, by zmierzyć się wszystkim, co nas spotka. Biblia jest Słowem Boga. Jest napisana przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest to pokarm dla duszy chrześcijanina, który przyszedł do wiary w Chrystusa i dostąpił nowego narodzenia. Podobnie, jak noworodek domaga...
  • 2017-09-25 07:00:00
   Po raz kolejny przyjrzymy się sekretowi, dzięki któremu otrzymujemy odpowiedź na nasze modlitwy. Jeśli starannie przestudiowałeś poprzednie lekcje i nauczyłeś się od Jezusa jak należy się modlić, może to zmienić twoje życie. W poprzednim rozważaniu uczyliśmy się, aby stawiać Boga na pierwszym miejscu, zarówno w naszym życiu, jak i w naszej modlitwie. W Ewangelii Mateusza 6:9-11, Jezus wypowiedział...
  • 2017-12-21 07:00:00
   Piąte pytanie: „Czy mogę prosić Boga, aby błogosławił mnie w tym?” Może masz wątpliwości czy coś jest dobre, właściwe, czy złe. Nie masz pewności. Sprawa ta dotyczy czegoś na krawędzi. Zadaj sobie wspomniane pytanie. W 2 Liście do Koryntian 9:8, czytamy: „A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na...
  • 2017-05-31 08:42:33
   Biblia naucza, że bojaźń Pana jest krynicą życia. Kiedy jesteśmy bogobojni, to tak jakbyśmy posiadali krynicę życia w sobie. Przypowieści Salomona 23:17, wskazują: "Żyj w bojaźni Pana przez wszystkie dni". W tej bojaźni żył Jezus. Czasami wydaje się nam, że wszystko co czynił Jezus, wynikało z faktu, że jest Bożym Synem; i działo się samorzutnie, bez wysiłku. W Liście do Hebrajczyków 5:8,...
  • 2017-01-25 07:42:54
   Grzech już nie będzie panował w naszym życiu. Czy to oznacza, że już nigdy nie zgrzeszymy? Nie. Bóg mówi, że zamierza zmienić naszą naturę i dać nam naturę samego Boga, Boską naturę. Mając tę naturę i pozwalając jej stopniowo przejmować kontrolę nad moim życiem, z czasem będę się stawał coraz bardziej wyzwolony od grzechu i nie będę chciał już więcej grzeszyć. Czy znasz różnicę...
  • 2017-06-15 08:35:59
   Gdy Jezus czynił dobro, nie oczekiwał niczego w zamian. W Ewangelii Mateusza 5:45, użył przykładu słońca, które świeci na złych i dobrych. Nie oczekuje ono nic w zamian, podobnie jak deszcz, który pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie oczekuje nawet wdzięczności. Nikt nie patrzy na słońce, dziękując, że wstało, świeci i daje nam światło. To nie przeszkadza słońcu; dalej wykonuje swoje zadanie. A...
  • 2016-10-22 14:37:39
   Boże błogosławieństwa są dla każdego. On z niebiańskich wyżyn ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, ale nie wszyscy otrzymamy taką samą jej wielkość. To zależy od twojej wiary. Wiara wywyższa Boga. Tak się właśnie dzieje, gdy mówisz: "Wierzę, Panie, wierzę, że jesteś godny zaufania". Dlatego jest to takie ważne. Oznacza to: "Panie, wierzę, że to, co powiedziałeś...
  • 2017-07-22 08:19:45
   Nawet jeśli twój dług jest bardzo duży, nie zniechęcaj się. Zacznij od spłacania małej części tego zadłużenia, może to być nawet 10 złotych miesięcznie. Zacznij jednak to czynić. Jeśli Bóg widzi twoje szczere chęci, pobłogosławi cię od pierwszego dnia, gdy zaczniesz spłacać długi, nawet jeśli spłata całego długu potrwa 15 lat. Bóg ze swym błogosławieństwem nie czeka, aż cały dług będzie...
  • 2017-07-15 11:58:13
   Boże błogosławieństwo nie przejawia się w rzeczach materialnych. Jezus był biedny, a zarazem najbardziej błogosławiony. Apostoł Piotr powiedział: „Srebra ani złota nie mam”. Paweł był biedny. Musiał pracować fizycznie na swoje utrzymanie. W Starym Testamencie mamy przykład Lota i Abrahama. Abraham nigdy nie zabiegał o to, aby być bogatym, ale Bóg go błogosławił i uczynił bogatym. Natomiast Lot chciał...

Chmura tagów

Czytelnia
 • Najnowsze polecane

  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-07-19 15:21:39
   "Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość." (Ps 36:10); "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi." (Jan 1:1-4); "Słudzy...

   materiał audio

  • 2018-07-19 15:16:38
   "A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje." (2Kor 9:6-7); "Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, W chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w...

   materiał audio

  • 2018-07-19 14:39:22
   "I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do...

   materiał audio

  • 2018-07-19 08:37:40

   materiał audio

  • 2018-07-18 15:10:56
   "Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, Aby...

   materiał audio

  • 2018-07-18 14:25:11
   "Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta." (Prz 16:32); Usługa wygłoszona 26 czerwca 2018r.

   materiał audio

  • 2018-07-18 14:15:53
   "Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy." (1Kor 5:8); Usługa wygłoszona 26 czerwca 2018r.

   materiał audio