powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2017-01-25 07:42:54
   Grzech już nie będzie panował w naszym życiu. Czy to oznacza, że już nigdy nie zgrzeszymy? Nie. Bóg mówi, że zamierza zmienić naszą naturę i dać nam naturę samego Boga, Boską naturę. Mając tę naturę i pozwalając jej stopniowo przejmować kontrolę nad moim życiem, z czasem będę się stawał coraz bardziej wyzwolony od grzechu i nie będę chciał już więcej grzeszyć. Czy znasz różnicę...
  • 2017-06-15 08:35:59
   Gdy Jezus czynił dobro, nie oczekiwał niczego w zamian. W Ewangelii Mateusza 5:45, użył przykładu słońca, które świeci na złych i dobrych. Nie oczekuje ono nic w zamian, podobnie jak deszcz, który pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie oczekuje nawet wdzięczności. Nikt nie patrzy na słońce, dziękując, że wstało, świeci i daje nam światło. To nie przeszkadza słońcu; dalej wykonuje swoje zadanie. A...
  • 2016-10-22 14:37:39
   Boże błogosławieństwa są dla każdego. On z niebiańskich wyżyn ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, ale nie wszyscy otrzymamy taką samą jej wielkość. To zależy od twojej wiary. Wiara wywyższa Boga. Tak się właśnie dzieje, gdy mówisz: "Wierzę, Panie, wierzę, że jesteś godny zaufania". Dlatego jest to takie ważne. Oznacza to: "Panie, wierzę, że to, co powiedziałeś...
  • 2017-07-22 08:19:45
   Nawet jeśli twój dług jest bardzo duży, nie zniechęcaj się. Zacznij od spłacania małej części tego zadłużenia, może to być nawet 10 złotych miesięcznie. Zacznij jednak to czynić. Jeśli Bóg widzi twoje szczere chęci, pobłogosławi cię od pierwszego dnia, gdy zaczniesz spłacać długi, nawet jeśli spłata całego długu potrwa 15 lat. Bóg ze swym błogosławieństwem nie czeka, aż cały dług będzie...
  • 2017-07-15 11:58:13
   Boże błogosławieństwo nie przejawia się w rzeczach materialnych. Jezus był biedny, a zarazem najbardziej błogosławiony. Apostoł Piotr powiedział: „Srebra ani złota nie mam”. Paweł był biedny. Musiał pracować fizycznie na swoje utrzymanie. W Starym Testamencie mamy przykład Lota i Abrahama. Abraham nigdy nie zabiegał o to, aby być bogatym, ale Bóg go błogosławił i uczynił bogatym. Natomiast Lot chciał...
  • 2017-03-09 08:56:03
   Jeśli oddałeś swoje życie Bogu, nawet jeżeli wszyscy dookoła śpiewają starą pieśń, czy wiesz jakiej pieśni wymaga od ciebie Bóg? Bóg chce, abyś nauczył się nowej pieśni, a jest to pieśń uwielbienia dla Niego. Nie czekaj aż znajdziesz się w niebie. Naucz się tego języka już teraz, mówiąc: ”Panie, wiem, że jesteś na tronie i jeśli chcesz, umrę razem z Jezusem” – rozważaliśmy...
  • 2017-04-04 08:26:24
   W Ewangelii Jana 1:14, czytamy że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę. Chwała ta była daleko większa od chwały, którą można zaobserwować w stworzeniu słońca, księżyca i gwiazd. Bóg przyszedł i zamieszkał pośród nas jako jeden z nas. Nie przyszedł w protekcjonalny, wywyższający się sposób; jako nasz dobroczyńca, wskazując, że jest ważną...
  • 2017-03-14 08:33:49
   Spójrzmy do Księgi Rodzaju, 1 rozdziału. Czytamy tam, że Bóg stworzył świat. Każdego dnia stwarzał coś nowego, ale ani razu nie określił przeznaczenia tego stworzenia. Pierwszego dnia, Bóg stworzył światło, ale nie powiedział komu ma ono służyć. Drugiego dnia, stworzył niebiosa, ale nie określił jego przeznaczenia. Następnego dnia, stworzył suchy ląd, rośliny i drzewa, ale nie określił ich...
  • 2017-08-19 09:09:34
   Drodzy przyjaciele, w bardzo wielu przypadkach rodzice są odpowiedzialni za bezbożne wychowanie swoich dzieci. Bóg chce, abyś wychowywał pobożne potomstwo. Odpowiedzialność przede wszystkim spoczywa na ojcu. W Liście do Efezjan 6:4, czytamy: „Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana”. Dwie rzeczy możemy zrobić dla naszych dzieci: napominać i...
  • 2016-12-10 08:54:00
   Bóg daje nam charakter Chrystusa. Obrazuje to odzienie ze skóry. Moglibyśmy zapytać: "Dlaczego Bóg trzymał ludzi pod prawem przez 1500 lat?" Chciał uświadomić bezsens tego, aby przez całe swe życie człowiek żył pod Prawem. Nigdy to nie było Jego zamierzeniem. Bóg trzymał ludzi pod Prawem, by pokazać, że nie tędy droga. "Nigdy nie uzyskasz mojej natury w ten sposób"....

Chmura tagów

Czytelnia