powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2013-10-03 12:34:42
   "Dalej zaś mówił: Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym je porównam? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek wziął i zasiał w swoim ogrodzie. Wyrosło ono, stało się drzewem wielkim i [ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach]." Łuk. 13:18-19 Przez wiele lat nigdy nie zwróciłem szczególnej uwagi na ten fragment. Zawsze przyjmowałem założenie,...
  • 2017-01-11 08:38:36
   Biblia naucza: „W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (Jana 1:4). Świat jest pełen ciemności. Jego władcą jest książę ciemności – szatan. Lecz pośrodku tej ciemności, Bóg pragnie światła, które będzie świeciło dla Niego. Ludzie na tym świecie nie zobaczą życia Jezusa, które przejawia się w samym Jezusie, gdyż jest On w niebie i nie widzą Go. Muszą je zobaczyć w...
  • 2016-09-22 15:48:47
   Zauważ, że pierwsi ludzie nie mieliby pokusy podejścia blisko drzewa, z którego Bóg zakazał spożywać owoców, gdyby było brzydkie, odrażające, pełne robaków, ostów i w każdy możliwy sposób paskudne. Czytamy w Biblii, ze drzewo to było bardzo atrakcyjne. Adam i Ewa ślinili się na widok jego owoców. Pokuszenie musi być atrakcyjne, aby było pokuszeniem. Jeśli zobaczysz coś,...
  • 2017-06-16 08:21:53
   Zauważ jak Jezus używał pieniędzy. Na podstawie Ewangelii Jana 13:29, możemy dostrzec, że przeznaczał je na dwie rzeczy: kupowanie tego, co potrzebne i dawanie ubogim. Jezus nie był bogatym milionerem, jednak zawsze znajdował pieniądze, które przeznaczał na biednych. Nauczał ludzi, że bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli brać. Miłość, która w Nim była, kierowała Go do tego, że wszystko co miał...
  • 2017-09-23 07:00:00
   Ludzie nie zachowują się jak aniołowie. Bóg mówi im coś, co mają zrobić – aby poszli i kogoś przeprosili, ochrzcili się, zwrócili pieniądze, itd, a oni zanim to zrobią, zwlekają dniami, tygodniami, a czasem nawet miesiącami. Aniołowie wykonują Bożą wolę od razu. Modlimy się, aby Boża wola wypełniła się w naszym życiu w taki sposób, co oznacza, że gdy tylko pojmiesz coś w Słowie...
  • 2016-10-06 07:28:18
   Boże standardy świętości są nieskończone i nikt z nas nie może ich doścignąć. Wszyscy jesteśmy w beznadziejnym stanie. Jaką możemy mieć nadzieję, jeśli nasze nawet najlepsze dobre uczynki są niewystarczająco dobre dla Bożych standardów? Jesteśmy beznadziejnie zgubieni. Stąd, Bóg dał nam wyjście z tej sytuacji poprzez posłanie Swojego Syna - Jezusa Chrystusa, by umarł za nas. Przez śmierć...
  • 2015-03-25 15:27:00
   Wielu wierzących, którzy skrupulatnie badają Pismo Święte, szczególnie w kontekście zwiedzeń i zagrożeń w kościele, nazywa samych siebie - Berejczykami. Popularna strona internetowa - „The Berean Call” („Wieści z Berei”, www.thebereancall.org), prowadzona przez T.A. McMahona, a wcześniej także przez nieżyjącego już Dave’a Hunta, adresowana jest do wnikliwie badających Biblię....
  • 2016-10-31 08:22:25
   Chcę się teraz skupić na Słowie Bożym, które daje nam moc, by zwyciężać w naszych walkach z szatanem. Ono również daje nam siłę, by zmierzyć się wszystkim, co nas spotka. Biblia jest Słowem Boga. Jest napisana przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest to pokarm dla duszy chrześcijanina, który przyszedł do wiary w Chrystusa i dostąpił nowego narodzenia. Podobnie, jak noworodek domaga...
  • 2017-09-25 07:00:00
   Po raz kolejny przyjrzymy się sekretowi, dzięki któremu otrzymujemy odpowiedź na nasze modlitwy. Jeśli starannie przestudiowałeś poprzednie lekcje i nauczyłeś się od Jezusa jak należy się modlić, może to zmienić twoje życie. W poprzednim rozważaniu uczyliśmy się, aby stawiać Boga na pierwszym miejscu, zarówno w naszym życiu, jak i w naszej modlitwie. W Ewangelii Mateusza 6:9-11, Jezus wypowiedział...
  • 2017-05-31 08:42:33
   Biblia naucza, że bojaźń Pana jest krynicą życia. Kiedy jesteśmy bogobojni, to tak jakbyśmy posiadali krynicę życia w sobie. Przypowieści Salomona 23:17, wskazują: "Żyj w bojaźni Pana przez wszystkie dni". W tej bojaźni żył Jezus. Czasami wydaje się nam, że wszystko co czynił Jezus, wynikało z faktu, że jest Bożym Synem; i działo się samorzutnie, bez wysiłku. W Liście do Hebrajczyków 5:8,...

Chmura tagów

Czytelnia