powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2013-08-20 14:12:00
   Uwagi do książki Droga do uczniostwa Witam, Chciałem napisać kilka słów na temat przesłania brata Berta Clendennena. Na wstępie, chcę zaznaczyć, że cenię tego brata i jego nauczanie jest dla mnie bardzo budujące. Po przeczytaniu kilku jego pozycji i wysłuchaniu kilku przesłań, z ochotę zabrałem się do przeczytania „Drogi do uczniostwa”. W zasadzie na 99% książki mogę powiedzieć Amen! Tak,...
  • 2013-10-03 12:34:42
   "Dalej zaś mówił: Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym je porównam? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek wziął i zasiał w swoim ogrodzie. Wyrosło ono, stało się drzewem wielkim i [ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach]." Łuk. 13:18-19 Przez wiele lat nigdy nie zwróciłem szczególnej uwagi na ten fragment. Zawsze przyjmowałem założenie,...
  • 2017-01-11 08:38:36
   Biblia naucza: „W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (Jana 1:4). Świat jest pełen ciemności. Jego władcą jest książę ciemności – szatan. Lecz pośrodku tej ciemności, Bóg pragnie światła, które będzie świeciło dla Niego. Ludzie na tym świecie nie zobaczą życia Jezusa, które przejawia się w samym Jezusie, gdyż jest On w niebie i nie widzą Go. Muszą je zobaczyć w...
  • 2017-11-15 07:00:00
   Drogi przyjacielu, chcąc uchronić cię od zakażenia, radzę ci - uważaj kogo słuchasz. Czy chciałbyś się zarazić AIDS? Czy raczej byłbyś ostrożny w kontaktach z chorym? Ta sprawa jest jednak znacznie poważniejsza. Może zrujnować bardziej niż AIDS. Czy chciałbyś uścisnąć kogoś zarażonego trądem? To jest jednak znacznie poważniejsza sprawa. Dlaczego witasz i ściskasz plotkarza i oszczercę w swoim domu? W 5 rozdziale 1...
  • 2017-10-07 07:00:00
   A na końcu modlitwy, Jezus podsumowuje ją, tak jak ją zaczął – mówiąc o Bogu. Biblia mówi, że Bóg jest na początku i na końcu. Jezus w podsumowaniu, potwierdza, że Boże jest królestwo, moc i chwała. To modlitwa pokornego człowieka, które wie, że Bóg jest wszystkim, a on jest nikim. „O Boże, Twoje jest królestwo, Twoja jest moc, Twoja jest chwała, która...
  • 2016-09-22 15:48:47
   Zauważ, że pierwsi ludzie nie mieliby pokusy podejścia blisko drzewa, z którego Bóg zakazał spożywać owoców, gdyby było brzydkie, odrażające, pełne robaków, ostów i w każdy możliwy sposób paskudne. Czytamy w Biblii, ze drzewo to było bardzo atrakcyjne. Adam i Ewa ślinili się na widok jego owoców. Pokuszenie musi być atrakcyjne, aby było pokuszeniem. Jeśli zobaczysz coś,...
  • 2017-06-16 08:21:53
   Zauważ jak Jezus używał pieniędzy. Na podstawie Ewangelii Jana 13:29, możemy dostrzec, że przeznaczał je na dwie rzeczy: kupowanie tego, co potrzebne i dawanie ubogim. Jezus nie był bogatym milionerem, jednak zawsze znajdował pieniądze, które przeznaczał na biednych. Nauczał ludzi, że bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli brać. Miłość, która w Nim była, kierowała Go do tego, że wszystko co miał...
  • 2017-09-23 07:00:00
   Ludzie nie zachowują się jak aniołowie. Bóg mówi im coś, co mają zrobić – aby poszli i kogoś przeprosili, ochrzcili się, zwrócili pieniądze, itd, a oni zanim to zrobią, zwlekają dniami, tygodniami, a czasem nawet miesiącami. Aniołowie wykonują Bożą wolę od razu. Modlimy się, aby Boża wola wypełniła się w naszym życiu w taki sposób, co oznacza, że gdy tylko pojmiesz coś w Słowie...
  • 2016-10-06 07:28:18
   Boże standardy świętości są nieskończone i nikt z nas nie może ich doścignąć. Wszyscy jesteśmy w beznadziejnym stanie. Jaką możemy mieć nadzieję, jeśli nasze nawet najlepsze dobre uczynki są niewystarczająco dobre dla Bożych standardów? Jesteśmy beznadziejnie zgubieni. Stąd, Bóg dał nam wyjście z tej sytuacji poprzez posłanie Swojego Syna - Jezusa Chrystusa, by umarł za nas. Przez śmierć...
  • 2015-03-25 15:27:00
   Wielu wierzących, którzy skrupulatnie badają Pismo Święte, szczególnie w kontekście zwiedzeń i zagrożeń w kościele, nazywa samych siebie - Berejczykami. Popularna strona internetowa - „The Berean Call” („Wieści z Berei”, www.thebereancall.org), prowadzona przez T.A. McMahona, a wcześniej także przez nieżyjącego już Dave’a Hunta, adresowana jest do wnikliwie badających Biblię....

Chmura tagów

Czytelnia