powrót

Rozważania

Wybierz z listy

  • 2017-08-23 08:25:48
   Do czego prowadzą techniki, które są proponowane przez współczesnych psychologów? Spójrz na zachodni świat. Dzieci dorastają w buncie przeciwko swoim rodzicom, nie szanując ich. Taki jest efekt nauk psychologów i pominięcie Słowa Bożego. Pójdź i zobacz domy ludzi, którzy stosowali staromodną metodę, wyrażoną w Przypowieściach Salomona 22:15, a zobaczysz różnicę. Biblia...
  • 2016-09-12 08:58:59
   Czym jest grzech? Ludzie mówią o nim, ale często nie wiedzą, czym jest. Musimy zrozumieć jego istotę, gdyż to on oddziela nas od Boga. Dlaczego niektórzy ludzie zachowują się jak zwierzęta? Gdybyś był szczery wobec samego siebie, czy nie czujesz, że czasem zachowujesz się jak zwierzę? Psy szczerzą zęby na inne psy. Czasami identycznie zachowują się ludzie względem siebie. Dlaczego? Oto odpowiedź - ludzie...
  • 2017-01-31 10:18:52
   Zastanówmy się przez chwilę, załóżmy, że twoje myśli wybrzmiewałyby głośno jak słowa (jestem pewny, że Bóg mógłby takim stworzyć człowieka). Czy byłbyś bardziej ostrożny w myśleniu? Czemu więc nie jesteś ostrożny, gdy twoje myśli są ciche i nikt nie może ich usłyszeć? Czy to oznacza, że nie przeszkadza ci to, że Bóg je słyszy, ale koncentrujesz się na tym, aby inny człowiek ich...
  • 2017-12-05 07:00:00
   „Człowiek pełen ducha jest całkowicie opanowany" (parafraza Gal. 5:24). Nie traci nad sobą kontroli. Może być zły, gdy widzi takich ludzi, jak ci faryzeusze, którzy byli pozbawieni współczucia dla biednych lub cierpiących, albo tych, którzy czerpią zyski z działalności religijnej. Ten gniew, spowodowany jest chwałą Bożą i dobrem innych, a nie grzechem. Występuje też gniew, który dotyczy...
  • 2017-03-28 08:26:57
   Spójrzmy do Księgi Rodzaju, 1 rozdziału. Czytamy tam, że Bóg stworzył świat. Każdego dnia stwarzał coś nowego, ale ani razu nie określił przeznaczenia tego stworzenia. Pierwszego dnia, Bóg stworzył światło, ale nie powiedział komu ma ono służyć. Drugiego dnia, stworzył niebiosa, ale nie określił jego przeznaczenia. Następnego dnia, stworzył suchy ląd, rośliny i drzewa, ale nie określił ich...
  • 2015-07-30 18:32:54
    „Jakub przybył do Egiptu i [tam] umarł on sam i nasi ojcowie. I zostali przeniesieni do Sychem i złożeni w grobie, który Abraham kupił za pieniądze u synów Chamora, [ojca] Sychema.  A gdy zbliżył się czas obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, lud w Egipcie rozrodził się i rozmnożył; Aż nastał inny król, który nie znał Józefa. Ten, działając podstępnie...
  • 2017-12-01 07:00:00
   Trzecim sposobem, którym szatan próbuje nas zwieść, jest wmówienie nam, że nawet jeżeli Bóg ci przebaczył, to za każdym razem kiedy patrzy na ciebie, pamięta wszystkie twoje grzechy. To kolejne kłamstwo. Nie wierzmy szatanowi. On jest kłamcą. W Liście do Hebrajczyków 8:12, Pan mówi: „Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej”. Miałem...
  • 2017-01-17 08:27:58
   Czy grzech panuje nade mną, czy ty panujesz nad grzechem? To bardzo ważne pytanie, ponieważ wielu ludzi nie rozumie różnicy pomiędzy tym, co wiązało się z przyjściem Jezusa, a tym, co Mojżesz nam dał przez Stare Przymierze. Teraz zadam trywialne pytanie: Kto jest znaczniejszy – Mojżesz, czy nasz Pan Jezus Chrystus? Oczywiście Mojżesz jest sługą, a Pan Jezus Chrystus jest Mistrzem. Jezus jest o wiele...
  • 2016-10-08 08:11:23
   Biblia mówi, że Jezus powróci na ziemię, aby osądzić wszystkich ludzi, żywych i martwych. Zanim to nadejdzie musimy się upewnić, że jesteśmy w porządku wobec Boga, a nasze grzechy są przebaczone. Zaproszenie jest aktualne dzisiaj. Co masz uczynić? Przyznaj, że jesteś grzesznikiem. Uwierz, że Jezus umarł i powstał z martwych. Przyjmij Go do swego życia. Poproś o przebaczenie. Wyznaj Go jako Pana, mówiąc...
  • 2017-12-16 07:00:00
   Po drugie, musisz zadać sobie pytanie: „Czy mogę zrobić to z czystym sumieniem?” Sumienie nie jest doskonałym przewodnikiem, ale jest bardzo zdroworozsądkowym przewodnikiem, który może nam pokazać jaka jest Boża wola. W 1 Liście Jana 3:21, czytamy: „Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem”. To dodaje nam odwagi. Gdy rozważasz jakiś kierunek działania, masz...

Chmura tagów

Czytelnia